English 在线客服:

全国各大媒体竞相报道银联手机支付


"雅虎财经"的报道


http://biz.cn.yahoo.com/081127/124/sfwh.html


"新浪财经"的报道


http://finance.sina.com.cn/money/bank/bank_card/20081127/15005561575.shtml


http://finance.sina.com.cn/money/bank/bank_opration/20081127/15275561712.shtml


"搜狐财经"的报道


http://gd.sohu.com/20081126/n260863322.shtml


"网易财经"的报道


http://money.163.com/08/1125/23/4RKN4DUK00251OGL.html


"腾讯财经"的报道


http://finance.qq.com/a/20081127/002888.html


《经济观察报》的报道


http://www.eeo.com.cn/finance/banking/2008/12/01/122182.shtml


"和讯财经"的报道


http://bank.hexun.com/2008-11-27/111733220.html


"东方财富网"的报道


http://news2.eastmoney.com/081127,970095.html


《羊城晚报》的报道


http://www.ycwb.com/ePaper/ycwb/html/2008-11/26/content_366252.html


《深圳特区报》的报道


http://sztqb.sznews.com/html/2008-11/27/node_740.html


《南方日报》的报道


http://epaper.nfdaily.cn/html/2008-12/02/content_6706241.html


对"银联手机"进行报道的还有《人民邮电报》、《中国民航报》等知名媒体。


  • 广州 座机:(20) 2213 2700|传真:(20) 2213 2701
  • 上海客户服务专线:95192
  • 北京 座机:(10) 5166 7665|传真:(10) 6263 1331
  • 宁波 座机:(574) 2891 0300|传真:(574) 2891 0301
  • 深圳 座机:(755) 8666 7683
  • 香港客户服务专线:95192